Fundaţia ETA2U este o organizaţie neguvernamentală, lucrativă nonprofit, fără scop patrimonial, neetnică, non-confesională şi nesubordonată partidelor politice.

Fundaţia ETA2U are drept SCOP GENERAL identificarea, reprezentarea, protejarea şi promovarea interesele profesionale specifice ale fondatorilor, membrilor şi comunităţilor locale, în domeniile tehnologia informaţiei şi cercetare ştiinţifică prin obiective specifice.