Scopul Fundației

Scopul Fundatiei ETA-2U este unul de interes general pentru societatea romaneasca, acela de imbunatatire a calitatii vietii, sanatatii si a activitatilor sociale ale oamenilor si a dezvoltarii sustenabile in relatia cu comunitatile, crearea cadrului necesar pentru mentinerea egalitatii de sanse in era tehnologiei prin mijloace precum promovarea cercetarii stiintifice si a tehnologiilor de avangarda, implementarea şi dezvoltarea în societatea romaneasca a abordărilor, soluţiilor şi tehnologiilor ce asigură un nivel calitativ nou al dezvoltării calitatii vietii, al intaririi transparentei in relatia Stat – cetatean, integrarea  societatii în spaţiul informaţional global şi, ca rezultat, constituirea unei societăţi informaţionale înalt dezvoltate şi prospere.

Activități

Activitãtile si mijloacele de actiune pentru realizarea scopului Fundatiei sunt:

 • Promovarea imbunatatirii calitatii vietii si a resurselor prin folosirea tehnologiei;
 • Alinierea proceselor pentru facilitarea interactiunii dintre om si tehnologie;
 • Elaborarea, promovarea si realizarea de programe, respectiv procese tehnologice pentru imbunatarea calitatii vietii si a resurselor;
 • Diminuarea dezechilibrelor prin stimularea dezvoltarii tehnologice, sociale si economice durabile a judetului Timis/zonei de vest, sud vest a Romaniei, in scopul cresterii calitatii vietii;
 • Cercetarea si inovarea in domeniul tehnologiei in toate aspectele legate de cresterea calitatii vietii, fara a se limita la tehnologia informatiei;
 • Facilitarea si dezvoltarea cooperarii inter-institutionale in domeniul tehnologiei in vederea imbunatatirii calitatii vietii;
 • Crearea de oportunitati pentru accesul  securizat si mai facil al persoanelor fizice, juridice, institutii, ONG-uri, autoritati la informatie, cu posibilitatea generarii cadrului tehnic;
 • Promovarea inovarii si a transferului tehnologic si de know-how prin intarirea legaturii dintre mediul de afaceri si cel stiintific, tehnologic si de cercetare;
 • Promovarea oportunitatilor din regiunea judetului Timis/zonei de vest, sud vest a Romaniei  in vederea atragerii investitiilor romanesti si/sau straine;
 • Valorificarea eficienta a resurselor specifice fiecarei zone din regiune, mobilizarea comunitatilor locale in identificarea si utilizarea propriilor resurse umane;
 • Combaterea marginalizarii si a excluderii sociale, prin protectie sociala eficienta, sustinerea prioritara a zonelor defavorizate si includerea populatiei vulnerabile in procesul tehnologic. Incurajarea participarii sociale a tuturor persoanelor, grupurilor sau organizatiilor;Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere si europene in domeniul  tehnologiei, educatiei, cercetarii, promovarii si protejarii drepturilor omului si dezvoltarea durabila;
 • Promovarea transferului tehnologic;
 • Promovarea si sustinerea participarii altor persoane care activeaza in domeniile de interes ale Fundatiei la diverse manifestari pe care le poate organiza Fundatia, manifestari avand caracter stiintific, cultural, sportiv, social (congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, targuri, expozitii sau alte reuniuni) din tara si din strainatate, pentru promovarea educatiei si cercetarii  informationale si efectuarea de training-uri in domeniul tehnologiei;
 • Accesarea de fonduri europene in vederea realizarii scopului si a obiectivelor Fundatiei;
 • Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice si/sau cu alte persoane juridice private;
 • Popularizarea rezultatelor cercetãrilor si actiunilor Fundatiei prin toate mijloacele mass-media, editarea, tipãrirea si difuzarea de cãrti, reviste, rapoarte, recomandãri, studii si alte tipuri de publicatii si lucrãri de specialitate;
 • Stabilirea si promovarea de relatii de colaborare intre Fundatie si alte organizatii de profil, ori specializate in promovarea si imbunatatirea procesului de absortie a fondurilor europene in domeniul educatiei, cercetarii si tehnologiei;
 • Acordarea de premii, burse si stimulente pentru realizãri deosebite care sunt în legaturã cu scopul Fundatiei;
 • Asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non profit din tara si/sau din strainatate in vederea realizarii scopului si obiectivelor Fundatiei.
 • Promovarea conceptului de competitivitate economica prin inovare si cercetare - dezvoltare.
 • Stimularea si promovarea activitatilor inovative, protejarea proprietatii intelectuale
 • Organizarea si participarea la evenimente internationale, brokeraje, targuri si expozitii  cu caracter stiintific, cultural, sportiv, social (congrese, conferinte, simpozioane, seminarii, colocvii, targuri, expozitii sau alte reuniuni) in tara si din strainatate, pentru promovarea educatiei si cercetarii  informationale.
 • Organizarea de training-uri in domeniul tehnologiei.
 • Protejarea si utilizarea eficienta a valorilor si a resurselor comune cetatenilor romani si cetatenilor statelor vecine Romaniei sau membrilor altor grupari etnice din Romania;
 • Imbunatatirea mobilitatii transfrontaliere durabile si eliminarea blocajelor;
 • Imbunatatirea ocuparii fortei de munca si promovarea mobilitatii fortei de munca;
 • Imbunatatirea prevenirii riscurilor si a gestionarii dezastrelor;
 • Promovarea cooperarii transfrontaliere intre institutii si cetateni.

Fundatia va colabora, in conditii de egalitate, cu alte organizatii publice si private, precum si cu persoane juridice/fizice pentru a contribui la dezvoltarea societatii civile in general, la cresterea investitiilor in capitalul uman in regiune, pentru asigurarea unui mediu de viata imbunatatit, prin intermediul tehnologiei. Pentru atingerea scopului, Fundatia asigura preluarea si administrarea donatiilor sosite din strainatate sau colectate din ta.